Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Световен ден на възпоменание за жертвите на ПТП.