Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Седмица на четенето 2019г. III - 1 и 2 клас