Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Родителски срещи

На 13.09.2017г се проведе  общоучилищна родителска.

На 13.10.2017г. от 12.30ч. Родителска среща на учениците от 5 б клас.

На 20.11.2017г. от 12,30ч. Родителска среща на учениците от 5 б клас

На 29.11.2017г. от 12.00ч. Родителска среща на учениците от 7 а клас

На 23.04.2018г. от 12.30ч. Родителска среща на учениците от 7"а и 7"б клас.