Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Родителска среща

На 30.01.2017г./Понеделник/ от 12.00ч.-Родителска среща на учениците от VI"а" клас.

На 16.02.2017г. /Четвъртък/ от 12.30ч.-Родителска среща на учениците от III"а" клас.

На 27.04.2017г. /Четвъртък/ от 12.30ч.-Родителска среща на учениците от 4 б клас.

На 02.05.2017г. /Вторник/ от 12.00ч.- Родителска среща на учениците от 4 а клас.

На 03.05.2017г. /Сряда/ от 13.00ч.- Родителска срещд на учениците от 7 клас.

На 04.05.2017г. /Четвъртък/ от 12.30ч.- Родителска среща на учениците от 3 а клас.

На 30.05.2017г. /Вторник/ от 13.00ч.- Родителска среща на учениците от 5 клас.

На 30.05.2017г. /Вторник/ от 13.00ч.- Родителска среща на учениците от 8 клас.