Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

V "б" клас