Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА