Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Международен ден срещу тормоза "Ден на розовата фланелка" 27.02.2019г.