Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Лекция за разделното събиране на отпадъците. Образователен център ЕКОПАК в гр. София 07.03.2019г.