Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката